Kvibille Gästgivaregård

Välkomna till Kvibille Gästgivaregård!

Mitt i Halland, mellan Halmstad och Falkenberg, där slättland möter skog, ligger Kvibille Gästgivaregård.
Gästgiveriet har anor sedan tidigt 1600-tal – Drottning Kristinas tid
(eller skall vi kanske säga Christian IV eftersom Halland då var Östdanmark…)

Kvibilleost
Kvibille Cheddar och Kvibille Ädel produceras här i byn i ett av Sveriges äldsta mejerier!
Givetvis finns den till försäljning i Kvibille Ostbod inne på Gästgiveriet.
Den invigdes den 4 Juni 2016 i samband med mejeriets 100-års jubileum.

www.kvibillegastgivaregard.se

Läs mer...