Combo days

2013 introducerade vi ett nytt koncept på Susegården som vi kallar för Combo Days.

Vi har, genom åren, ofta fått höra att våra kunder skulle vilja gå på jakt direkt efter avslutad lektion för att bibehålla den positiva känslan som en framgångsrik lektion ger. Vi tog detta på allvar och beslutade att göra just detta. Våra Combo dagar innebär att att du får en kombination av träning på banan följt av andjakt. En Combo Dag på Susegården innehåller 2 timmars skytteinstruktion i grupp, om 3 personer, med fokus på jaktlikt andskytte. Efter detta serveras det lunch i puben på gården som efterföljs av praktisk jakt på änder.

Under andjakten på eftermiddagen finns instruktörerna med i fält som stöd och hjälper till att rätta till eventuella problem. Våra Combo Dagar har varit en stor succé så var ute i god tid för bokning.

Vår fotograf Magnus Person förevigade ett härligt gäng under vår Combo dag 2014.