Giles Culley

Giles har jobbat som instruktör sedan 1994. Först sex år på West London Shooting School utanför London. Sedan på Susegården i fem år. Han åkte tillbaka till England i tre år men är sedan 2008 bosatt i Sverige igen.

Giles har en stor och lojal kundkrets som gärna återkommer för lektioner och han är också en av de instruktörer som utför gun-fit och ”Try before you buy” – utprovning av nytt vapen.

Giles är ansvarig för driften av skjutskolan.