Viktig info – important info!

(text in English further down)

Vi har öppet och vill man boka tid för eget skytte eller lektion skriv till info@susegarden.se eller ring 035-56060.

Med anledning av den rådande situationen i Sverige har vi på Susegårdens Skjutskola idag tagit beslut om följande åtgärder:

Susegårdens personal följer Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsens riktlinjer vilket innebär att vi inte åker till jobbet om vi har symtom som feber, snuva eller hosta.

Vi uppmanar alla våra kunder att följa detta också. Visar ni ovanstående symtom, boka om till ett senare tillfälle.

De kunder som tillhör riskgruppen, dvs äldre, särskilt med sjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdomar eller cancer, uppmanas att boka om sina lektioner till ett senare tillfälle.

Då ovanstående följs vill vi också passa på att påminna om att ett besök på Susegårdens Skjutskola är en aktivitet som definitivt kan fortsätta genomföras:

• Vi kommer inte att ta i hand när du besöker oss.
• All aktivitet sker utomhus, där risken för smitta är mycket mindre.
• All instruktion sker i mindre grupper, maximalt 5 personer.
• Transporten hit sker i bil och inte med kollektivtrafik.

Vår verksamhet kommer att fortsätta som vanligt, vi kommer dock att vara mer försiktiga och lyhörda på symtomen. Skulle riktlinjerna från myndigheterna förändras kommer dessa att följas av Susegårdens Skjutskola och då informerar vi om detta.

Välkomna!

 

Due to the current situation in Sweden, we at Susegården Shooting School have today decided on the following measures:

Susegården’s staff follow the Public Health Authority, MSB and the National Board of Health and Welfare’s guidelines, which means that we do not go to work if we have symptoms such as fever, sniffing or coughing.

We urge all our customers to follow this as well. If you show the above symptoms, rebook for a later date.

Customers belonging to the risk group, ie the elderly, especially with diseases such as high blood pressure, diabetes, respiratory diseases or cancer, are invited to reschedule their lessons at a later date.

When the above is followed, we would also like to remind you that a visit to Susegården Shooting School is an activity that can definitely continue to be carried out:

• We will not shake hands when you visit us.
• All activity takes place outdoor, where the risk of infection is much less.
• All instruction takes place in smaller groups, maximum 5 people.
• Transport here is by private car and not by public transport.

Our activities will continue as usual, but we will be more careful and responsive to the symptoms. Should the guidelines of the authorities change, these will be followed by Susegården Shooting School and then we will inform about that.

Welcome!